Skip to content

Proff port skal redusere sine negative påvirkninger på klima og miljø ved å sette i gang flere tiltak og oppfordre kunder, leverandører og ansatte til å bidra med dette.
• Ha et trygt og godt arbeidsmiljø.
• Redusere våre utslipp av co2 ved å planlegge og redusere våre transportbehov.
• Prioritere miljøvennlige leverandører og påvirke våre leverandører til å velge. mest mulig miljøvennlig.
• Høyest mulig sorteringsgrad av vårt avfall.
• Fokus på gjenbruk.
• Bruke mest mulig miljøvennlige kjemikalier.

Miljøfyrtån rapport 2022-2023. Se link.

 

Back To Top